Captain Blood

 

NYITRAMENTI PERPETUAL MOBILE

Our pride

Büszkeségeink

Мы гордимся ими

Home

e-mail

Our shelties

 

 

Európakiállítás 2007, Zágráb. Nyitramenti Perpetual Mobile – Európagyőztes, Fajtagyőztes.
Bíró – Svetlana Shevchenko asszony (Ukraina)
European show 2007, Zagreb. Nyitramenti Perpetual Mobile – European Winner,
Best of Breed.
Judge – Mrs Svetlana Shevchenko (The Ukraine)
Европейская выставка 2007, Загреб. Nyitramenti Perpetual Mobile – Чемпион Европы, Лучший представитель породы.
Эксперт – Светлана Шевченко (Украина)

A nyílt osztály győztese Nyitramenti Perpetual Mobile és a champion osztály győztese
Dragon Gold Escape/
Winner of open class Nyitramenti Perpetual Mobile and winner of champion class
Dragon Gold Escape/
Победитель открытого класса Nyitramenti Perpetual Mobile и Победитель класса чемпионов Dragon Gold Escape

2OO7-ben Európagyőztes és Fajtagyőztes Nyitramenti Perpetual Mobile/
European Winner'07 and Best of Breed Nyitramenti Perpetual Mobile/
Чемпион Европы 2007 года и Лучший представитель породы Nyitramenti Perpetual Mobile

 

2OO7-ben Európagyőztesek: Dragon Gold Glare of Acapulco és Nyitramenti Perpetual Mobile/
European Winners'07 Dragon Gold Glare of Acapulco and Nyitramenti Perpetual Mobile/
Чемпионы Европы 2007 года Dragon Gold Glare of Acapulco и Nyitramenti Perpetual Mobile

"Mobil" felvezetőjével Nekrosiene Natalyával (aki a gazdija is), és tenyésztőjével Balázsovits Jánossal/
"Mobile" with his handler-owner Nekrosiaene Natalya and breeder Balázsovits János/
"Мобиль" c владельцем и хэндлером Некрошиене Наталией и заводчиком
Балажович Яношем

Top Back

Nyitramenti Collies and Shelties, 2007
Hungary 2132 Göd, Margit u., 4
tel. +36 305290071, +36 27330522